... at Your Service in Medical Care Business ...

Registeranvarige:


Sydis International Ltd Oy

Södra Sundsvägen 1, 02430 Masaby

Finland

Tel: 09 2959 470


Ansvarige för register:

Dan Neugebauer


Namn av register:

Kundregister


Användning av kundregister


Kundregister, som används för uppehåll av kundbetjäning och innefattar försäljning, marknadsföring, informering, leverans av produkter, fakturering, skolnings-

och servicetjänser.


Registrets informationsinnehåll

- För- och släktnamn

- Telefonnummer

-  Epostadress

- Arbetsplats adressPersonuppgifterna i registret erhålls frivilligt av kunden, muntligt eller skriftligt ( genom beställningar, epost, brev, eller genom anna offentlig väg ) och används

endast till vårt eget endamål. Informationen ges inte ut till offentligheten. Enligt praxis i vår branch, används informationen t.ex vid leveranser, beställningar,

bekräftelser av beställningar, epost och offerter. Informationen ges ej till länder utanför EU eller ETA.


Skyddsprinciper för manuella och elektroniska kundregistret


Manuella kundregistret samt dokumenteringen lagras i vårt företag i låsta utrymmen till vilket bara företagets arbetare har tillgång. Det elektroniska registret är

lagrat i server levererad av webboperatör med enkrypterad kommunikationssätt. Tillgång till informationen har endast huvudoperatören i vårt företag med

användarkod och lösenord.


Granskning och rättelse


Den registrerade personen har full rätt att inspektera, ändra och förbjuda informationen i fråga i reklam-, försäljnings- och marknadsföringssyfte.

Begäran bör skickas per epost till adressen: info@sydis.com


Cookies


Vi använder cookies i våra internet sidor. Med att öppna våra sidor, godkänner du användingen av cookies. Vi använder inte informationen i någon form.