Sydis International Ltd Oy

Södra Sundsvägen 1, 02430 Masaby

Tel: ( 09 ) 2959 470

Epost: info@sydis.com

F-nummer: 0567426-6

Hemort: Kyrkslätt