AquaSafe™

Vattenfilter - 31 dagars bruktid.

Pall AquaSafe™ filtererar bruksvatten för , rengöring av ytliga sår, instrumentvård och handtvätt i 31 dagars tid. Den dubbla sterila Supor®  membranen är klassifierad och validerad som 0.2µm och fungerar som en barriär mot vattenburna mikrober och patogener.


För att minimera kontaminationsrisk inkluderar filterhusets material silverteknologi som olöslig bakteriostatisk tillsattsämne.

Egenskap

Fördel

Mot vattenburna orenligheter bl.a Legionella spp och Pseudomonas spp.

Validerad dubbel steril membran med intern förfiltrering.

Förbättrad bakteriostatisk effekt 99.99% för Pseudomonas aerigunosa partikkel.

Snabbkoppling för intag- och uttagsportarna.

Materialen 100% återvinnbara.

Minskar exponeringen för vattenburna föroreningar.

Dokumenterad effekt, validerad enligt internationella krav.

Den bakteriostatiska funktionen i filterhuset minskar retrograd kontaminering.

Lätt att koppla och lösgöra filtret..

Miljövänlig.

Teknisk information

Modell: Munstycke

Modell: Munstycke med duschhuvud

Membranens areal:

Vikt:

Max.tryck:

Max. brukstid:

Max. kontinuerlig vatten temperatur:

Flödeshastighet:Produktnummer: AQ31F1SA

Produktnummer: AQ31F1RA

550cm2

117g

5 bar med kontinuerlig 60℃ vatten

31 dagar

60℃

17.3 L/min med 5 bars tryck

11.4 L/min med 3 bars tryck

5.3 L/min med 1 bars tryck.