Indikationer

→  Kystisk fibros

→  Kronisk bronkit

→  Pulmonell obstruktiv sjukdom

→  Bronkiektasi

→  Ciliär dyskinesi

→  Astma

→  Muskeldystofi

→  Neuromuskulär degenerativisk störning

→  Post-operativ atelaktas

→  Skador i bröstkorgen

Kontraindikationer

→  Subkutan emfysema

→  nyligen gjord spinal infusion

→  Nyligen opererad graft eller flap i bröstet

→  Brandskada i bröstet, sår eller hudinfektion

→  Subkutan pacemaker

→  Lungtuberkulosis

→  Lunginflammation

→  Bronkospasm

→  Revbenens Osteomyelit

→  Koagulopati

→  Värk i bröstkorgen