Produktsortiment

Vi har produkter för anestesi- och intensivvården, produkter för olika grenar inom kirurgi, förlossning, lundvård samt medicintekniska produkter.
Ny produkt för rengöring av luftvägarna

Vi har stiftat kontrakt för import och försäljning av Frequencer©, en akustisk luftvägs rengöringsapparat. Apparaten anpassar sig för avlägsning av vidhäftande slem hos kroniska lungsjuka patienter.


Skolningstillfällen

Under kalenderåret 2019 deltar vi i olika möten som utställare. Välkommen till vår monter och bekanta dig med vårt produktsortiment.
GoldLine kirurgiska retraktorer

Vi representerar tyska Condor® MedTec företaget som tillverkar högklassiska kirurgiska retraktorer för olika kirurgiska ingrepp. Läs mera här om produktgruppen.Blyfria syregivare

Som enda tillverkare har EnviteC GmbH introducerat blyfria syregivare som ersätter t.o.m 70% av de nuvarande syregivare med samma pålitliga kvalitet.Nya kompatibla SpO2 givare till Mindray monitorer.

EnviteC HmbH 's nyaste saturationsgivare är riktade till Mindray monitorer. Produktgruppen består av tre olika SoftTip® fingergivare i silikon ( stor, mellanstor och liten ) , örongivare ( för barn och vuxna ), fingerklipsgivare samt engångsgivare ( vuxna, barn, nyfödda samt prematur ). Givaren är försedda med 0,90m och 0,45m kablr som kopplas till apparatens grundkabel. Kontakta oss för passlig givare till ditt behov.

)