Pall luftvägsfiltrens filtreringseffekt mot Covid-19 virus.

Läs här om Pall Medical’s utlåtande gällande sina filters filtreringseffekt mot Covid-19 viruset.


Steriliserbara SpO2 saturationsgivare

Vi representerar tyska EnviteC GmbH’s tillverkade högklassiska,steriliserbara, saturationsgivare till flere olika märken av monitorer. bekanta dig med sortimentet och kontakta oss för vidare information.


Ny flödesmätare FlowMeter F1 och FlowMeter F2

IMT.Analytics har publicerat två nya kompakta och förmånliga flödesmätare för universalt bruk.


GoldLine kirurgiska retraktorer

Vi representerar tyska Condor® MedTec företaget som tillverkar högklassiska kirurgiska retraktorer för olika kirurgiska ingrepp. Läs mera här om produktgruppen.


Laparoskopisk instrumentställning

Condor MedTec har kommit med en förträfflig lösning till placering av laparoskopiska instrument vid oprationsområdet med en instrumentställning.


Blyfria syregivare

Som enda tillverkare har EnviteC GmbH introducerat blyfria syregivare som ersätter t.o.m 70% av de nuvarande syregivare med samma pålitliga kvalitet.


Effektivt filter mot vattenburna mikrober.

Pall Medical tillverkar en serie mycket effektiva filter mot vattenburna mikrober som är lätta att koppla till vattenuttagen och använda i dagligt bruk.


Mötestillfällen

Under kalenderåret 2020 deltar vi i olika möten som utställare. Välkommen till vår monter och bekanta dig med vårt produktsortiment.
Produktsortiment

Vi har produkter för anestesi- och intensivvården, produkter för olika grenar inom kirurgi, förlossning, lundvård samt medicintekniska produkter.