Pall luftvägsfiltrens filtreringseffekt mot Covid-19 virus.

Läs här om Pall Medical’s utlåtande gällande sina filters filtreringseffekt mot Covid-19 viruset.


Steriliserbara SpO2 saturationsgivare

Vi representerar tyska EnviteC GmbH’s tillverkade högklassiska,steriliserbara, saturationsgivare till flere olika märken av monitorer. bekanta dig med sortimentet och kontakta oss för vidare information.


Ny produkt för rengöring av luftvägarna

Vi har stiftat kontrakt för import och försäljning av Frequencer©, en akustisk luftvägs rengöringsapparat. Apparaten anpassar sig för avlägsning av vidhäftande slem hos kroniska lungsjuka patienter.


Laparoskopisk instrumentställning

Condor MedTec har kommit med en förträfflig lösning till placering av laparoskopiska instrument vid oprationsområdet med en instrumentställning.


Produktsortiment

Vi har produkter för anestesi- och intensivvården, produkter för olika grenar inom kirurgi, förlossning, lundvård samt medicintekniska produkter.
Mötestillfällen

Under kalenderåret 2020 deltar vi i olika möten som utställare. Välkommen till vår monter och bekanta dig med vårt produktsortiment.
GoldLine kirurgiska retraktorer

Vi representerar tyska Condor® MedTec företaget som tillverkar högklassiska kirurgiska retraktorer för olika kirurgiska ingrepp. Läs mera här om produktgruppen.


Blyfria syregivare

Som enda tillverkare har EnviteC GmbH introducerat blyfria syregivare som ersätter t.o.m 70% av de nuvarande syregivare med samma pålitliga kvalitet.