Produktsortiment

Vi har produkter för anestesi- och intensivvården, produkter för olika grenar inom kirurgi, förlossning, lundvård samt medicintekniska produkter.
Ny produkt för rengöring av luftvägarna

Vi har stiftat kontrakt för import och försäljning av Frequencer©, en akustisk luftvägs rengöringsapparat. Apparaten anpassar sig för avlägsning av vidhäftande slem hos kroniska lungsjuka patienter.


Skolningstillfällen

Under kalenderåret 2019 deltar vi i olika möten som utställare. Välkommen till vår monter och bekanta dig med vårt produktsortiment.
GoldLine kirurgiska retraktorer

Vi representerar tyska Condor® MedTec företaget som tillverkar högklassiska kirurgiska retraktorer för olika kirurgiska ingrepp. Läs mera här om produktgruppen.